Polska

Polska Fundacja Nagroda

Polska czyni postępy w zakresie weryfikacji wieku pod kątem pornografii.

W grudniu 2019 r. premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd zamierza zaproponować nowe przepisy dotyczące weryfikacji wieku. Premier zasygnalizował, że rząd będzie interweniował, aby treści dla dorosłych trafiały tylko do osób dorosłych. On stwierdził,„Tak jak chronimy dzieci i młodzież przed alkoholem, tak jak chronimy ich przed narkotykami, tak też powinniśmy z całą surowością weryfikować dostęp do treści, materiałów pornograficznych”.

Rada Rodziny składa się z 14 członków parlamentu, ekspertów ds. polityki rodzinnej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Misją rady rodzinnej jest wspieranie, inicjowanie i promowanie działań na rzecz rodzin tradycyjnych.

Jako punkt wyjścia Polska przejęła propozycje przygotowane przez organizację pozarządową „Stowarzyszenie Twoja Sprawa”. Propozycja Stowarzyszenia polegała na nałożeniu na dystrybutorów treści pornograficznych obowiązku wdrożenia narzędzi weryfikacji wieku. Generalnie projektowana ustawa opierała się na założeniach podobnych do przyjętych wcześniej przez brytyjski parlament, z pewnymi modyfikacjami.

Premier powołał Minister Rodziny i Spraw Socjalnych przewodzić w prawodawstwie. Minister Rodziny i Spraw Socjalnych powołał grupę specjalistów, której celem była praca nad różnymi modelami weryfikacji wieku, zapewniającymi maksymalny poziom ochrony prywatności.

Grupa zakończyła pracę we wrześniu 2020 roku. W rządzie RP prace wciąż trwają. Na tym etapie nie jest znana data przekazania proponowanej ustawy do Parlamentu. Opóźnienie jest w dużej mierze związane z zarządzaniem pandemią COVID-19, która była priorytetem dla rządu.