Zgoda z mocy prawa

Co to jest zgoda prawna?

Jest to ogólny przewodnik po prawie i nie stanowi porady prawnej.

. Ustawa o przestępstwach seksualnych w Anglii i Walii w 2003I Ustawa o przestępstwach seksualnych w Szkocji w 2009, określić, co oznacza zgoda dla celów ścigania w świetle prawa karnego.

Ustawa rozszerzyła tradycyjną definicję gwałtu na wszystkie tożsamości seksualne i uczyniła ją obrazą dla "osoby (A), aby penetrować swoim peni pochwą, [ale także teraz odbytem] lub ustami innej osoby (B), celowo lub lekkomyślnie, bez zgody tej osoby i bez uzasadnionego przekonania, że ​​B wyraża zgodę. "

Zgodnie ze szkockim ustawodawstwem "zgoda oznacza wolną umowę".

"59. Podsekcja (2) (a) stanowi, że nie ma żadnej wolnej umowy, gdy postępowanie ma miejsce w czasie, gdy skarżący nie jest w stanie, z powodu wpływu alkoholu lub jakiejkolwiek innej substancji, wyrazić na to zgodę. Efektem tego podrozdziału nie jest zapewnienie, że dana osoba nie może zgodzić się na aktywność seksualną po spożyciu alkoholu lub przyjmowaniu jakiejkolwiek substancji odurzającej. Osoba mogła spożywać alkohol (lub jakąkolwiek inną substancję odurzającą), a może nawet być pijana, nie tracąc zdolności do wyrażenia zgody. Jednak w miejscu, w którym jest tak upojony, że traci możliwość wyboru, czy brać udział w aktywności seksualnej, jakakolwiek aktywność seksualna ma miejsce, robi to bez zgody autora. "

Co to jest w kontekście? W prawie cywilnym, na przykład przy udzielaniu zamówienia, zgoda oznacza zgodę na to samo. W prawie karnym oznacza coś bardziej zbliżonego do pozwolenia. Oba sektory prawne starają się uwzględnić w nich pojęcia użycia i nadużycia władzy. Określenie "zgody" jest jednym z najbardziej złożonych obszarów prawa karnego w zakresie przestępstw na tle seksualnym. Są trzy główne powody.

Po pierwsze, bardzo trudno jest wiedzieć, co dzieje się w umyśle innej osoby. Czy flirtuje z sygnałem, że stosunek seksualny jest teraz w porządku, czy tylko zaproszeniem, aby zacząć spotykać się z możliwością stosunku w późniejszym czasie? Czy jest to normą społeczną czy mądrą, aby mężczyźni bardziej dominowali w "zachęcaniu" kobiet do angażowania się z nimi seksualnie, a kobiety do bycia bardziej uległymi i zgodnymi? Pornografia internetowa z pewnością promuje ten pogląd na temat relacji seksualnych.

Po drugie, akty seksualne są zwykle wykonywane prywatnie bez świadków. Oznacza to, że jeśli toczy się spór co do tego, co się wydarzyło, jury w zasadzie wybiera historię jednej osoby z drugiej. Zwykle muszą wywnioskować z tego, co wydarzyło się w związku z incydentem, co mogło być w umyśle stron. Jak zachowywali się na przyjęciu lub w pubie, czy też o charakterze ich poprzedniego związku, jeśli w ogóle taki był? Co stanowi "związek"? Jeśli relacja została przeprowadzona przez Internet, może być trudniej udowodnić.

Po trzecie, z powodu nieszczęścia, które może wynikać z napaści na tle seksualnym, wspomnienia skarżącego, fakty i komentarze lub oświadczenia, które wkrótce nastąpiły, mogą się różnić. Może to utrudnić innym poznanie, co naprawdę się stało. Sytuacja staje się trudniejsza, gdy spożywa się alkohol lub narkotyki.

Wyzwaniem dla nastolatków jest to, że emocjonalna część mózgu przyspiesza ich w kierunku seksualnych emocji, podejmowania ryzyka i eksperymentowania, podczas gdy racjonalna część mózgu, która pomaga hamować ryzykowne zachowanie, nie została w pełni rozwinięta. Staje się to tym trudniejsze, gdy w mieszance jest alkohol lub narkotyki. Tam, gdzie to możliwe, młodzi mężczyźni powinni szukać "aktywnej zgody" na stosunki seksualne i bardzo uważać, aby uwierzyć, że zgoda została wydana, gdy partner jest pijany. Jeśli masz wątpliwości, nie rób tego. Pamiętaj "maniery sprawiają, że człowiek".

Domniemana zgoda jest kontrowersyjną formą zgody, która nie jest jednoznacznie przyznana przez osobę, ale raczej wywnioskowana z działań danej osoby oraz faktów i okoliczności danej sytuacji (lub w niektórych przypadkach z powodu milczenia lub bezczynności osoby). W przeszłości uważano, że para, która zawarła związek małżeński, udzieliła "domniemanej zgody" na seks ze sobą, doktrynę, która zakazała ścigania małżonka za gwałt. Ta doktryna jest obecnie uważana za przestarzałą w większości krajów. Uzależnienie od pornografii może jednak skłonić niektórych mężczyzn do skrajnej długości, aby zmusić żony do podejmowania czynności seksualnych bez ich zgody. Widzieć ta historia z Australii.

<< Wiek zgody Co to jest zgoda w praktyce? >>

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail