Regulamin sklepu

Licencja na zasoby dydaktyczne

Korzystanie z licencjonowanych materiałów (zgodnie z poniższą definicją) podlega ściśle warunkom zawartym w niniejszej Licencji na zasoby dydaktyczne (ta „Licencja”). Niniejsza Licencja jest prawnie wiążącą umową między Tobą a The Reward Foundation w związku z korzystaniem przez Ciebie z Licencjonowanych Materiałów. Korzystając z Licencjonowanych Materiałów, potwierdzasz, że akceptujesz Warunki niniejszej Licencji i zgadzasz się na ich przestrzeganie. Przeczytaj uważnie Warunki i postanowienia niniejszej Licencji.

1. Wstęp.

1.1 Niniejsze Warunki regulują sprzedaż i dostarczanie materiałów szkoleniowych do pobrania za pośrednictwem naszej strony internetowej. Obejmują również późniejsze wykorzystanie tych materiałów szkoleniowych.

1.2 Przed złożeniem zamówienia na naszej stronie internetowej zostaniesz poproszony o wyrażenie wyraźnej zgody na niniejsze Warunki.

1.3 Niniejszy dokument nie ma wpływu na żadne ustawowe prawa, które możesz mieć jako konsument.

1.4 Nasza Polityka prywatności może być obejrzeć tutaj.

1.5. Przyjmujesz do wiadomości, że tematy zawarte na lekcjach mogą wydawać się nieodpowiednie dla niektórych osób. Dotyczy zachowań seksualnych. Podjęliśmy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że nie będą pokazywane żadne materiały pornograficzne. Zadbaliśmy również o to, aby język był współmierny do omawianego przez dzieci tematu. Akceptując niniejsze Warunki, akceptujesz ryzyko ewentualnego dyskomfortu lub zranienia uczuć, które mogą pojawić się podczas przygotowywania lekcji lub jej prowadzenia.

1.6 Aby uniknąć wątpliwości, niniejsza Licencja na korzystanie z materiałów nie nadaje praw własności do licencjonowanych materiałów.

2. Interpretacja

2.1 W niniejszych Warunkach:

(a) „my” oznacza The Reward Foundation, szkocką organizację charytatywną zarejestrowaną zgodnie z prawem Szkocji o numerze organizacji charytatywnej SCO44948. Nasza siedziba to: The Melting Pot, 15 Calton Road, Edinburgh EH8 8DL, Szkocja, Wielka Brytania. (i „nas” i „nasz” należy odpowiednio rozumieć);

(b) „Ty” oznacza naszego klienta lub potencjalnego klienta w rozumieniu niniejszych Warunków (a „Twój” powinien być odpowiednio interpretowany);

(c) „materiały szkoleniowe” oznaczają te materiały szkoleniowe, które można kupić lub bezpłatnie pobrać z naszej strony internetowej;

(d) „Twoje materiały szkoleniowe” oznaczają wszelkie takie materiały szkoleniowe, które kupiłeś lub pobrałeś bezpłatnie za pośrednictwem naszej strony internetowej. Obejmuje to wszelkie ulepszone lub ulepszone wersje materiałów szkoleniowych, które możemy od czasu do czasu udostępniać;

(e) „Licencja” ma znaczenie nadane w preambule do niniejszej Licencji; i

(f) „Materiał Licencjonowany” oznacza dzieło artystyczne lub literackie, obraz, nagranie wideo lub audio, bazę danych i/lub inne materiały dostarczone Licencjodawcy przez Licencjodawcę do użytku na mocy niniejszej Licencji. Licencjodawca oznacza The Reward Foundation, szkocką organizację charytatywną zarejestrowaną zgodnie z prawem Szkocji o numerze organizacji charytatywnej SCO44948. Nasza siedziba to: The Melting Pot, 15 Calton Road, Edinburgh EH8 8DL, Szkocja, Wielka Brytania.

(g) „Licencja indywidualna” oznacza Licencję zakupioną lub zaakceptowaną nieodpłatnie przez osobę do własnego użytku dydaktycznego. Nie można go przenieść na inne osoby, do szkoły lub instytucji.

(h) „Licencja dla wielu użytkowników” to Licencja zakupiona lub zaakceptowana nieodpłatnie przez szkołę lub inną instytucję, która może zostać udostępniona do użytku korporacyjnego w celu świadczenia usług edukacyjnych.     

3. Proces zamówienia

3.1 Reklama materiałów szkoleniowych na naszej stronie internetowej stanowi raczej „zaproszenie do traktowania” niż ofertę umowną.

3.2 Żadna umowa między Tobą a nami nie wejdzie w życie, dopóki nie zaakceptujemy Twojego zamówienia. Będzie to zgodne z procedurą określoną w niniejszej sekcji 3.

3.3 Aby zawrzeć umowę za pośrednictwem naszej strony internetowej na zakup lub uzyskanie od nas bezpłatnych materiałów szkoleniowych do pobrania, należy podjąć następujące kroki. Musisz dodać materiały szkoleniowe, które chcesz kupić, do swojego Koszyka zakupów, a następnie przejść do kasy; jeśli jesteś nowym klientem masz możliwość założenia u nas Konta i zalogowania się; dla klientów prywatnych Konta są opcjonalne, ale są obowiązkowe dla klientów korporacyjnych; jeśli jesteś istniejącym klientem, musisz podać swoje dane logowania; po zalogowaniu musisz wyrazić zgodę na warunki niniejszego dokumentu; zostaniesz przeniesiony na stronę internetową naszego dostawcy usług płatniczych, a nasz dostawca usług płatniczych zajmie się Twoją płatnością; wtedy wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia. W tym momencie Twoje zamówienie stanie się wiążącą umową. Alternatywnie potwierdzimy e-mailem, że nie jesteśmy w stanie zrealizować Twojego zamówienia.

3.4 Przed złożeniem zamówienia będziesz mieć możliwość zidentyfikowania i poprawienia błędów we wprowadzonych danych.

4. Ceny

4.1 Nasze ceny są takie, jak podane na naszej stronie internetowej. Tam, gdzie ceny są podane jako 0.00 GBP, licencja będzie nadal obowiązywać, nawet jeśli nie zostaną za nią pobrane żadne opłaty.

4.2 Od czasu do czasu będziemy zmieniać ceny podane na naszej stronie internetowej. Nie wpłynie to na umowy, które weszły wcześniej w życie.

4.3 Wszystkie kwoty podane w niniejszych Warunkach i na naszej stronie internetowej nie zawierają podatku VAT. Nie pobieramy podatku VAT.

4.4 Ceny podane dla każdej lekcji lub pakietu dotyczą indywidualnego zakupu Licencji na własny użytek.

4.5 Tam, gdzie szkoły, instytucje i inne podmioty korporacyjne chcą kupić lub otrzymać bezpłatne pliki do pobrania naszych materiałów szkoleniowych, muszą zakupić licencję dla wielu użytkowników. Koszt takiej licencji wynosi 3.0-krotność indywidualnej licencji. Może być następnie używany w szkole lub instytucji i nie będzie powiązany z żadnym indywidualnym nauczycielem ani członkiem personelu. Jeśli materiały są oferowane bezpłatnie, przedstawiciel dokonujący bezpłatnego zakupu w imieniu szkoły, organizacji lub innego podmiotu korporacyjnego nadal musi wybrać licencję dla wielu użytkowników, aby zapewnić ustanowienie odpowiedniego stosunku prawnego między The Reward Foundation a posiadacz licencji.

5. Płatności

5.1 Podczas składania zamówienia musisz zapłacić ceny zamówionych materiałów szkoleniowych. Wybrana cena musi być odpowiednia dla wybranego typu Licencji, Licencji indywidualnej lub Licencji dla wielu użytkowników.

5.2 Płatności można dokonywać dowolną z dozwolonych metod określonych od czasu do czasu na naszej stronie internetowej. Obecnie akceptujemy płatności wyłącznie za pośrednictwem systemu PayPal, chociaż umożliwia to korzystanie ze wszystkich głównych kart kredytowych i debetowych.

6. Licencjonowanie materiałów szkoleniowych

6.1 Dostarczymy Ci materiały szkoleniowe w formacie lub formatach określonych na naszej stronie internetowej. Zrobimy to w taki sposób iw takich okresach, jakie zostały określone na naszej stronie internetowej. Ogólnie rzecz biorąc, dostarczenie wiadomości e-mail umożliwiającej pobranie jest prawie natychmiastowe.

6.2 Z zastrzeżeniem uiszczenia przez Ciebie stosownej ceny i przestrzegania niniejszych Warunków, udzielamy Ci ogólnoświatowej, niewygasającej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z materiałów szkoleniowych dozwolonych w punkcie 6.3, pod warunkiem że w żadnych okolicznościach nie wolno Ci wykorzystywać materiałów szkoleniowych, jeśli jest to zabronione w części 6.4.

6.3 „Dozwolone zastosowania” materiałów szkoleniowych to:

(a) pobranie kopii każdego z materiałów szkoleniowych;

(b) w przypadku licencji indywidualnych: w odniesieniu do pisemnych i graficznych materiałów szkoleniowych: tworzenie, przechowywanie i przeglądanie kopii materiałów szkoleniowych na nie więcej niż 3 komputerach stacjonarnych, laptopach lub notebookach, czytnikach e-booków, smartfonach, tabletach lub podobnych urządzeniach;

(c) w przypadku licencji dla wielu użytkowników: w odniesieniu do pisemnych i graficznych materiałów szkoleniowych: tworzenie, przechowywanie i przeglądanie kopii materiałów szkoleniowych na nie więcej niż 9 komputerach stacjonarnych, laptopach lub notebookach, czytnikach e-booków, smartfonach, tabletach lub podobnych urządzeniach ;

(d) w przypadku licencji indywidualnych: w odniesieniu do materiałów audio i wideo do kursów: tworzenie, przechowywanie i odtwarzanie kopii materiałów z kursu na nie więcej niż 3 komputerach stacjonarnych, laptopach lub notebookach, smartfonach, tabletach, odtwarzaczach multimedialnych lub podobnych urządzeniach;

(e) w przypadku licencji dla wielu użytkowników: w odniesieniu do materiałów audio i wideo do kursów: tworzenie, przechowywanie i odtwarzanie kopii materiałów z kursu na nie więcej niż 9 komputerach stacjonarnych, laptopach lub notebookach, smartfonach, tabletach, odtwarzaczach multimedialnych lub podobnych urządzeniach ;

(f) w przypadku licencji indywidualnych: drukowanie dwóch kopii każdego pisemnego materiału szkoleniowego wyłącznie na własny użytek;

(g) w przypadku licencji dla wielu użytkowników: drukowanie 6 kopii każdego pisemnego materiału kursu wyłącznie na własny użytek; i

(h) ograniczenia dotyczące drukowania Licencji nie mają zastosowania do sporządzania materiałów informacyjnych do celów dydaktycznych. W takich przypadkach obowiązuje limit 1000 studentów.

6.4 Do „zabronionych zastosowań” materiałów szkoleniowych należą:

(a) publikacja, sprzedaż, udzielanie licencji, sublicencjonowanie, wypożyczanie, przekazywanie, transmisja, nadawanie, dystrybucja lub redystrybucja wszelkich materiałów kursowych (lub ich części) w dowolnym formacie;

(b) wykorzystywania jakichkolwiek materiałów szkoleniowych (lub ich części) w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub naruszający prawa jakiejkolwiek osoby na mocy obowiązującego prawa lub w jakikolwiek sposób, który jest obraźliwy, nieprzyzwoity, dyskryminujący lub w inny sposób budzący sprzeciw;

(c) wykorzystanie jakichkolwiek materiałów szkoleniowych (lub ich części) do konkurowania z nami, bezpośrednio lub pośrednio; i

(d) jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie dowolnego pobrania (lub jego części). Ta sekcja nie ogranicza dostarczania lekcji opartych na materiałach, pod warunkiem, że żadne z postanowień tego punktu 6.4 nie zabrania ani nie ogranicza Tobie ani żadnej innej osobie wykonywania jakichkolwiek czynności wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące prawo.

6.5 Gwarantujesz nam, że masz dostęp do niezbędnych systemów komputerowych, systemów multimedialnych, oprogramowania i połączeń sieciowych, aby otrzymywać i korzystać z materiałów szkoleniowych.

6.6 Wszelkie prawa własności intelektualnej i inne prawa do materiałów szkoleniowych, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach, są niniejszym zastrzeżone.

6.7 Musisz zachować i nie wolno usuwać, zasłaniać ani usuwać informacji o prawach autorskich i innych informacji o prawach własności na lub w jakimkolwiek materiale kursu.

6.8 Prawa przyznane Ci w niniejszych Warunkach są osobiste. Nie wolno zezwalać osobom trzecim na wykonywanie tych praw. Prawa przyznane w przypadku Licencji dla wielu użytkowników są ograniczone do instytucji lub podmiotu kupującego. Nie wolno zezwalać osobom trzecim na wykonywanie tych praw.

6.9 Limit wykorzystania tych materiałów jest ograniczony do 1000 uczniów na Licencję.

6.10 W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, Licencja określona w tej sekcji 6 zostanie automatycznie zakończona w przypadku takiego naruszenia.

6.11 Licencjobiorca może wypowiedzieć Licencję określoną w niniejszej Sekcji 6, usuwając wszystkie kopie odpowiednich materiałów szkoleniowych, które są w Państwa posiadaniu lub pod kontrolą.

6.12 Po wygaśnięciu Licencji na mocy niniejszej sekcji 6, musisz, jeśli wcześniej tego nie zrobiłeś, niezwłocznie i nieodwołalnie usunąć ze swoich systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych wszystkie kopie odpowiednich materiałów szkoleniowych, które posiadasz lub kontrolujesz, i trwale zniszczyć wszelkie inne kopie odpowiednich materiałów szkoleniowych, które posiadasz lub kontrolujesz.

7. Umowy zawierane na odległość: prawo do odstąpienia od umowy

7.1 Niniejsza sekcja 7 ma zastosowanie wtedy i tylko wtedy, gdy oferujesz zawarcie umowy z nami lub umowę z nami jako konsument - to znaczy jako osoba fizyczna działająca całkowicie lub głównie poza twoją działalnością handlową, biznesową, rzemieślniczą lub zawodową.

7.2 Możesz wycofać ofertę zawarcia umowy z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej lub anulować umowę zawartą z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie w okresie:

(a) począwszy od złożenia oferty; i

(b) kończące się z upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem punktu 7.3. Nie musisz podawać żadnego powodu wycofania lub anulowania.

7.3 Zgadzasz się, że możemy rozpocząć dostarczanie materiałów szkoleniowych przed upływem okresu, o którym mowa w punkcie 7.2. Przyjmujesz do wiadomości, że jeśli zaczniemy dostarczać materiały szkoleniowe przed końcem tego okresu, utracisz prawo do anulowania, o którym mowa w punkcie 7.2.

7.4 Aby wycofać ofertę zawarcia umowy lub anulować umowę na zasadach opisanych w niniejszym punkcie 7, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu lub anulowaniu (w zależności od przypadku). Możesz nas poinformować za pomocą jasnego oświadczenia określającego decyzję. W przypadku anulowania możesz nas o tym poinformować za pomocą przycisku „Zamówienia” na stronie Moje konto. Umożliwi to rozpoczęcie procesu zwrotu pieniędzy za zakup. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.5 Jeśli anulujesz zamówienie na zasadach opisanych w tej sekcji 7, otrzymasz pełny zwrot kwoty, którą zapłaciłeś nam w związku z zamówieniem. Jeśli nie zapłaciłeś żadnych pieniędzy za realizację zamówienia, żadne pieniądze nie zostaną zwrócone.

7.6 Zwrócimy pieniądze w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w wyniku zwrotu.

7.7 Zwrot pieniędzy należny użytkownikowi w wyniku anulowania zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym punkcie 7. nastąpi bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani anulowania.

7.8 Po zażądaniu zwrotu kosztów i wyrażeniu na nie zgody, wszystkie niewykorzystane pobrania zostaną anulowane.

8. Gwarancje i oświadczenia

8.1 Gwarantujesz nam i oświadczasz, że:

(a) jesteś prawnie zdolny do zawierania wiążących umów;

(b) masz pełne uprawnienia, uprawnienia i zdolność do wyrażenia zgody na niniejsze Warunki; i

(c) wszystkie informacje, które przekazujesz nam w związku z zamówieniem, są prawdziwe, dokładne, kompletne, aktualne i niewprowadzające w błąd.

8.2 Gwarantujemy, że:

(a) materiały szkoleniowe będą zadowalającej jakości;

(b) Twoje materiały szkoleniowe będą odpowiednie do dowolnego celu, o którym poinformujesz nas przed zawarciem umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami;

(c) Twoje materiały szkoleniowe będą pasować do dowolnego ich opisu podanego przez nas; i

(d) mamy prawo dostarczyć Ci materiały szkoleniowe.

8.3 Wszystkie nasze gwarancje i oświadczenia dotyczące materiałów szkoleniowych są określone w niniejszych Warunkach. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo iz zastrzeżeniem punktu 9.1 wszystkie inne gwarancje i oświadczenia są wyraźnie wyłączone.

9. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

9.1 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie:

(a) ograniczyć lub wykluczyć wszelką odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania;

(b) ograniczać lub wyłączać jakąkolwiek odpowiedzialność za oszustwa lub świadome wprowadzenie w błąd;

(c) ograniczać odpowiedzialności w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub

(d) wykluczają wszelkie zobowiązania, których nie można wykluczyć zgodnie z obowiązującym prawem, a jeśli jesteś konsumentem, niniejsze Warunki nie wyłączają ani nie ograniczają Twoich ustawowych praw, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez prawo.

9.2 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w tej sekcji 9 i w innych miejscach niniejszych Warunków:

(a) podlegają postanowieniom sekcji 9.1; i

(b) regulują wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków lub odnoszące się do przedmiotu niniejszych Warunków, w tym zobowiązania wynikające z umowy, w wyniku niedbalstwa (w tym zaniedbania) i naruszenia ustawowego obowiązku, z wyjątkiem przypadków, w których wyraźnie określono inaczej w tych.

9.3 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakichkolwiek wydarzeń lub wydarzeń pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.

9.4 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty biznesowe, w tym (bez ograniczeń) utratę lub uszkodzenie zysków, dochodów, przychodów, użytkowania, produkcji, przewidywanych oszczędności, transakcji, kontraktów, możliwości handlowych lub wartości firmy.

9.5 Nie będziemy odpowiadać wobec Ciebie za utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania, pod warunkiem, że jeśli zawrzesz z nami umowę na mocy niniejszych Warunków jako konsument, niniejszy punkt 9.5 nie będzie miał zastosowania.

9.6 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne szczególne, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, pod warunkiem, że jeśli zawrzesz z nami umowę na mocy niniejszych Warunków jako konsument, niniejszy punkt 9.6 nie będzie miał zastosowania.

9.7 Akceptujesz fakt, że mamy interes w ograniczeniu osobistej odpowiedzialności naszych kierowników i pracowników. Dlatego biorąc pod uwagę ten interes, przyjmujesz do wiadomości, że jesteśmy podmiotem z ograniczoną odpowiedzialnością; zgadzasz się, że nie będziesz wnosić żadnych roszczeń osobiście przeciwko naszym funkcjonariuszom lub pracownikom w związku z jakimikolwiek stratami poniesionymi w związku ze stroną internetową lub niniejszymi Warunkami (oczywiście nie ograniczy to ani nie wykluczy odpowiedzialności podmiotu z ograniczoną odpowiedzialnością za działania i zaniechania naszych kierowników i pracowników).

9.8 Nasza łączna odpowiedzialność wobec użytkownika w odniesieniu do jakiejkolwiek umowy świadczenia usług na podstawie niniejszych Warunków nie może przekroczyć większej z następujących wartości:

a) 100.00 GBP; i

(b) całkowitą kwotę zapłaconą i należną nam w ramach umowy.

(c) jeśli nie zapłaciłeś żadnych pieniędzy za pobranie naszych materiałów, wówczas nasza maksymalna łączna odpowiedzialność wobec Ciebie w odniesieniu do jakiejkolwiek umowy o świadczenie usług zostanie ustalona na 1.00 GBP.

10. Zmienność

10.1 Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.

10.2 Zmiana niniejszych Warunków będzie miała zastosowanie do umów zawartych w dowolnym momencie po wprowadzeniu zmian, ale nie wpłynie na umowy zawarte przed zmianą.

11. Cesja

11.1 Niniejszym zgadzasz się, że możemy scedować, przenieść, podzlecić lub w inny sposób zająć się naszymi prawami i / lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych Warunków - pod warunkiem, że jeśli jesteś konsumentem, takie działanie nie służy zmniejszeniu gwarancji, z których korzystasz zgodnie z niniejszymi Warunkami.

11.2 Nie możesz bez naszej uprzedniej pisemnej zgody cedować, przenosić, podwykonawstwo lub w inny sposób zajmować się swoimi prawami i / lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych Warunków.

12. Brak zrzeczeń

12.1 Żadne naruszenie jakichkolwiek postanowień umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami nie będzie uchylone, chyba że za wyraźną pisemną zgodą strony, która nie narusza.

12.2 Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia któregokolwiek postanowienia umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami nie będzie interpretowane jako dalsze lub ciągłe zrzeczenie się jakiegokolwiek innego naruszenia tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia tej umowy.

13. Rozdzielność postanowień

13.1 Jeśli postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem i / lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

13.2 Jeśli jakiekolwiek niezgodne z prawem i / lub niewykonalne postanowienie niniejszych Warunków byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, gdyby jego część została usunięta, ta część zostanie uznana za usuniętą, a pozostała część pozostanie w mocy.

14. Prawa osób trzecich

14.1 Umowa zawarta na podstawie niniejszych Warunków jest dla nas i dla Twojej korzyści. Nie ma przynosić korzyści ani być egzekwowalne przez jakąkolwiek osobę trzecią.

14.2 Wykonywanie praw stron wynikających z umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami nie wymaga zgody osób trzecich.

15. Całość umowy

15.1 Z zastrzeżeniem punktu 9.1, niniejsze Warunki i postanowienia stanowią całość umowy między Tobą a nami w zakresie sprzedaży i zakupu naszych plików do pobrania (w tym bezpłatnych plików do pobrania) oraz korzystania z tych plików do pobrania i zastępują wszystkie poprzednie umowy między Tobą a nas w odniesieniu do sprzedaży i zakupu naszych plików do pobrania oraz korzystania z tych plików do pobrania.

16. Prawo i jurysdykcja

16.1 Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem szkockim.

16.2 Wszelkie spory dotyczące niniejszych Warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów szkockich.

17. Informacje ustawowe i regulacyjne

17.1 Nie będziemy składać kopii niniejszych Warunków w szczególności w odniesieniu do każdego użytkownika lub klienta. Jeśli zaktualizujemy niniejsze Warunki, wersja, na którą pierwotnie wyraziłeś zgodę, nie będzie już dostępna na naszej stronie internetowej. Zalecamy rozważenie zapisania kopii niniejszych Warunków do wykorzystania w przyszłości.

17.2 Niniejsze Warunki są dostępne wyłącznie w języku angielskim. Chociaż GTranslate jest dostępne na naszej stronie internetowej, nie bierzemy odpowiedzialności za jakość tłumaczenia niniejszych Warunków wykonanych przez tę placówkę. Wersja w języku angielskim jest jedyną wersją prawnie obowiązującą.

17.3 Nie jesteśmy zarejestrowani jako podatnicy VAT.

17.4 Strona internetowa platformy internetowego rozstrzygania sporów Unii Europejskiej jest dostępna pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main. Platforma internetowego rozstrzygania sporów może służyć do rozwiązywania sporów.

18. Nasze dane

18.1 Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez The Reward Foundation.

18.2 Jesteśmy zarejestrowani w Szkocji jako szkocka organizacja charytatywna pod numerem SCO 44948. Nasza siedziba znajduje się pod adresem The Melting Pot, 15 Calton Road, Edynburg, EH8 8DL, Szkocja, Wielka Brytania.

18.3 Nasze główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod adresem The Melting Pot, 15 Calton Road, Edynburg, EH8 8DL, Szkocja, Wielka Brytania.

18.4 Możesz się z nami skontaktować:

(a) pocztą na podany powyżej adres pocztowy;

(b) korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej https://rewardfoundation.org/contact/;

(c) telefonicznie, pod numer kontaktowy publikowany okresowo na naszej stronie internetowej; lub

(d) pocztą elektroniczną przy użyciu [email chroniony].

Wersja – 21 października 2020 r.